Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě kdy dodávka obsahuje více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně se 14 denní lhůta pro odstoupení počítá od okamžiku, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední kus zboží.”

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným na: IMMAX WPB CZ, s.r.o. - reklamační oddělení, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, tel.:731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší internetové stránce www.immax.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám potvrdíme jeho přijetí v textové podobě (například prostřednictvím elektronické pošty).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí zboží

Můžete si vybrat z následujících možností:

1 - Zboží vyzvedneme – v tomto případě kontaktujte prodejce pro zajištění svozu zásilky

2 - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: IMMAX WPB CZ, s.r.o. - reklamační oddělení, Teslova 1179/2,702 00 Ostrava, tel.:731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží:

1 – pokud dopravu hradí odběratel, náklady spojené s vrácením zboží poneseme my.

2 – pokud byla doprava zdarma, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží vy (odběratel)

Snížení hodnoty vráceného zboží:

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
NastaveníPovolit vše