Jak vyresetovat světla Immax NEO

Často nám kladete dotazy ohledně spárování vašeho ovladače a svítidla. Proces je velmi jednoduchý, ovšem v některých případech může dojít k drobným problémům. Ty spolehlivě vyřeší resetování světla Immax NEO. Jak na to? 

Nový ovladač Immax NEO Smart komunikuje skrze moderní technologii ZigBee 3.0 a lze ho připojit k chytré bráně Immax NEO BRIDGE PRO. Díky této možnosti se vše propoji do jednoho ovladatelného celku. Vy tak můžete světla řídit pomocí aplikace ve vašem mobilním telefonu a také ovladačem. 

Jak se vypořádat s problémy a správně spárovat svítidla Immax NEO?

1. Světlo Immax NEO nereaguje na dálkové ovládání 

Důvodů může být hned několik. Zkontrolujte ovladač, zda jsou v pořádku baterie, či se vyvarujte velké vzdálenosti. Zkuste se přiblížit ke svítidlu. Pokud problémy přetrvají, je nutné začít odznova. 

 • V důsledku zadání mnoha příkazů se software chytré základny mohl zablokovat. Odpojte svítidlo od napájení, znovu jej zapojte a dle návodu vyresetujte. 

2. Světlo Immax NEO po připojení k napájení nesvítí

Předtím než začnete párovat ovladač je nutné zkontrolovat, zda je svítidlo správně připojeno k elektrické síti a nástěnný vypínač v poloze ON. Zároveň je nutné nepřipojovat světlo Immax NEO na stávající stmívače v domácnosti. Tímto se vyvarujete nechtěného resetování svítidla (tedy navrácení do továrního nastavení). 

3. Jak vyresetovat ovladač Immax NEO Smart? 

 • Stiskněte na ovladači tlačítko W na více než 3 vteřiny 
 • Poté zmáčkněte tlačítko On/Off
 • Ovladač by se měl uvést do továrního nastavení 

4. Jak vyresetovat světlo Immax NEO?

 • Přibližte ovladač ke světelnému zdroji, do vzdálenosti 30 cm. Poté postupně stiskněte tlačítka 1; +; 2; -; 3; N. Světlo se uvede do továrního nastavení a začne blikat 
 • Další možností je 5x zapnout a vypnout světlo pomocí nástěnného vypínače. Interval mezi opětovným zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po páté akci vydržte přibližně 10 vteřin, LED světlo by se mělo rozblikat. 

5. Jak vyresetovat světlo Immax NEO šarže AO(Z0014)? 

Označení vašeho svítidla naleznete na přiloženém balení. Tento návod slouží pro šarže AO(Z0014) a novější. Následné resetování může proběhnout pomocí ovladače či manuálně skrze nástěnný vypínač. 

a) Pomocí ovladače

 • Stiskněte ON a OFF na ovladači dokud nezačne dioda blikat. Proces bude trvat cca 80 vteřin. 

b) Vypnutí a zapnutí 

 • Při tomto snadném způsobu resetování pomocí nástěnného vypínače stačí dodržovat tento postup 
 • ON < 1s - OFF > 1s (OFF 2s)
 • ON < 1s - OFF > 1s (OFF 2s)
 • ON < 1s - OFF > 1s (OFF 2s)
 • ON < 1s - OFF > 1s (OFF 2s)
 • ON - svítidlo se přepne na teplou bílou, 2x ztlumí a následně rozsvítí
 • Po třetím ztlumení se rozsvítí na 100 % 
 • Vyčkejte 5s a vypněte svítidlo 
 • Po 1 vteřině opět svítidlo zapněte
 • Tímto je potrvzeno resetování

c) Konečné párování

 • Na dálkovém ovladači podržte tlačítko ON dokud nezačně dioda rychle blikat
 • Poté se přibližte co nejvíce ke kontroleru 
 • Jakmile světlo problikne, navázali jste spojení 
 • Následně počkejte, dokud nepřestane světlo blikat 
Vytvořeno10.09.2021